Marketing hoặc là nghiên cứu trong giai đoạn mở rộng sản xuất cho xuất khẩu.

DOWNLOAD