Marketing trực tiếp Hoa Kỳ (US DMA) định nghĩa : “Marketing trực tiếp là hệ thống tương tác của Marketing có sử dụng một hay nhiều phương tiện quảng cáo để tác động đến một phản ứng đáp lại đo lường được ở bất cứ mọi nơi”.

Nghe những định nghĩa hàn lâm thế này bao giờ ta cũng thấy “lùng
bùng” khó hiểu. Thực ra chúng ta chỉ cần chú ý đến hai điểm mấu chốt
trong định nghĩa này: “tương tác” và “đo lường được”, thường là một đơn
đặt hàng của khách hàng.( có thể gọi là Marketing đơn hàng trực tiếp).
Lợi thế của Marketing trực tiếp


  • Nhắm đúng mục tiêu
  • Cá nhân hoá mối quan hệ mua bán
  • Tạo ra hành động
  • “Tàng hình” chiến lược
  • Đo lường được kết quả
Các phương thức Marketing trực tiếp


  • Marketing trực tiếp qua thư (Direct mail)
  • Marketing trực tiếp qua Catalog (Mail order)
  • Tiếp thị từ xa (Telemarketing)
  • Tiếp thị tận nhà (Door-to-door Marketing)
  • Quảng cáo có phúc đáp (Direct Response Advertising)
Định dạng PPT
File Size: 53.5 KB
Download